Välkommen till Alingsås Sprängtjänst

Alingsås Sprängtjänst är ett stabilt företag med lång
erfarenhet. Vi erbjuder ett brett spektrum av sprängtjänster ovanjord. Allt från bergtäkter till krångliga arbeten i stadsmiljö.

Vi är ett auktoriserat bergsprängningsföretag som är
medlemmar i BEF (Bergsprängnings Entreprenörernas
Förening) sedan många år, och under våra 50 år i
branschen har fokus alltid varit på noggrannhet, säkerhet samt väl utbildad och kompetent personal.

Avancerade arbeten i urban miljö har under många
år varit en av företagets nischer.

Tack vare kompetenta medarbetare, ny teknik och ett
stort mått säkerhetstänk ser vi positivt på framtiden.
Vi vill fortsätta utvecklas och spränga berg där man
tidigare såg det som en omöjlighet!

Våra Tjänster

Sprängning

Vi utför alla typer av sprängningar, från försiktig sprängning till produktions sprängning i bergtäkt

Borrning

Vi borrar för en mängd olika tjänster, så som normal sprängning, konturspränging, spräckning och bergförstärkning

Spräckning

När sprängning inte är möjligt arbetar vi även med hydralspräckning samt expanderande cement

Rulla till toppen