Fintorp

Bergtäkt i Fintorp utanför Nässjö, Småland. Täktägare Höglandsschakt AB, beställare T J Gräv AB.

Scroll to Top