Frölunda Torg

Sprängning för rörgrav och fettavskiljare vid Frölunda Torg. 

Beställare: LP Entreprenad och Skanska

År: 2009

Rulla till toppen