Varola

Bergtäkt i Varola utanför Skultorp, Västergötland. Beställare och täktägare Skultorps Åkeri & Grus AB.

Varola

1 Videoklipp
Scroll to Top